Fotostudio v Jihlavě

nové

prozkoumat

Dřív jsem jezdila kvůli ateliéru do Brna,
do Prahy, když se konečně objevil vhodný, světlý, velký prostor na kraji Jihlavy.

KDE ATELIÉR NAJDETE?
Fotografka Lucie Mocharová
Hosov 76, 586 01 Jihlava 1
šedá nová hala pod benzinou směr z Jihlavy na Kostelec, naproti Aventinu, vjezd do areálu
Odkaz na mapu místa : https://maps.app.goo.gl/Aa8HexhvKgTNhXzw8
FOTKY ATELIÉRU

popis ateliéru, vybavení

 • prosvětlený nejvíce od ranních hodin do cca 14h odpoledne (platí pro zimní čas)
 • 90m2
 • přírodní podlaha, dub teplé barvy
 • převlíkárna, místo na odložení bot a oblečení, zrcadlo
 • vybavení jako gauč, postel, křeslo, různé dekorace, polštáře, deky k dispozici, rekvizity pro děti
 • k dispozici jsou plátna umístěna na zdi, zábleskové světlo, daylights 2x
 • laděný do boho stylu vhodný na rodinné, těhotenské, newborn focení nebo focení narozenin dětí
 • lze pronajmout i za účelem točení různých videí, podcastů, reklamních spotů, focení produktových fotografií a tvorby reels
 • můžou se zde pořádat kurzy, například vizážistický, ...
 • WC, umývárna
 • WIFI, klimatizace, topení
 • okna v šířce ateliéru
 • bezbariérový přístup

  CENA PRONÁJMU JE 1000 Kč/h (1500 Kč/1,5h)

Toto jsou nejdůležitější body, kompletní obchodní podmínky naleznete ve smlouvě, která bude zaslána před daným pronájmem ateliéru. O volné termíny mi napište
na FB stránku Fotografka Lucie Mocharová, viz odkaz níže.

 https://www.facebook.com/luciemocharovafotografka/?locale=cs_CZPronajímatel je povinen odevzdat nájemci předmět nájmu ve stavu způsobilém k smluvenému užívání a řádně plnit všechny svoje povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy. Ostatní práva a povinnosti pronajímatele vyplývají z právních předpisů upravujících nájem nebytových prostor.

Nájemce je povinen užívat předmět nájmu výhradně ke sjednanému účelu a v dohodnutém rozsahu. Nájemce je povinen seznámit s pravidly užívání fotoateliéru všechny osoby, kterým umožní do předmětu nájmu přístup.

Pronajímatel si vyhrazuje právo změny vybavení a dekorací studia bez předchozího upozornění.

Nájemce bere na vědomí, že celý prostor je monitorován kamerovým systémem.


V celém ateliéruje přísně zakázáno:
• focení/natáčení pornografického charakteru
• konzumace alkoholických nápojů
• kouření
• jakkoliv manipulovat s otevřeným ohněm
• používání jakýchkoliv speciálních efektů (kouř, bubliny, konfety, tělové oleje atp.)
• vstupovat do studia s jídlem v neuzavíratelných nádobách
• pokládat jídlo a nápoje na nábytek a rekvizity pronajímatele
• ponechávat děti bez dozoru
• vstup se zvířaty
• provádět jakékoliv činnosti, které by mohly způsobit škodu

Nájemce není oprávněn přenechat předmět nájmu, nebo jeho část, do užívání jakýmkoliv třetím osobám.

Nájemce je povinen okamžitě odkladu oznámit pronajímateli vznik jakékoliv škodní události na předmětu nájmu. Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, která by vznikla z nesplnění této povinnosti.

Nájemce je povinen kdykoliv umožnit pronajímateli přístup do předmětu nájmu za účelem kontroly řádného užívání nájemcem.

Nájemce je povinen při užívání předmětu nájmu dodržovat hygienické, bezpečnostní, ekologické, protipožární a další obecně závazné právní předpisy vztahující se k činnosti nájemce, vykonávané v předmětu nájmu.

Nájemce přebírá veškerou odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví osob, kterým umožnil do předmětu nájmu přístup, stejně jako přebírá odpovědnost za svůj majetek do prostor vnesený.

Nájemce odpovídá pronajímateli za škodu, kterou způsobí na předmětu nájmu činností svou, svých zaměstnanců či osob, kterým umožnil do předmětu nájmu přístup. Nájemce se zavazuje způsobenou škodu pronajímateli neprodleně nahradit.

Při pronájmu za účelem pořízení videozáznamu (natáčení), pronajímatel nezaručuje čistotu zvukové stopy.

Nábytek a interiérové vybavení se může lišit od vyobrazení v propagačních materiálech a mediích (webové stránky, Facebook, Instagram).

Nájemce je povinen po skončení pronájmu vrátit pronajímateli předmět nájmu ve stavu, v jakém jej převzal na počátku pronájmu.

Provozovatel si vyhrazuje právo na odmítnutí rezervace bez udání důvodu. Platba za pronájem bude v takovém případě bezodkladně vrácena na účet nájemce.

Odstoupení od smlouvy spotřebitelem

Nájemce, který je spotřebitelem, bere na vědomí, že pronajímatel poskytuje pronájem jako aktivitu využití volného času, přičemž pronajímatel poskytuje svoje plnění v přesně určeném termínu, a z tohoto důvodu nájemce, který je spotřebitelem, nemá právo odstoupit od smlouvy podle ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku.

   VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY